Tým IPRK

Rádi bychom Vám představili členy našeho týmu, se kterým se můžete potkat na akcích IPRK.

Seznam je řazen abecedně, dle příjmení instruktorů.

Instruktoři - vedoucí týmů

Mgr. Jiří Loučný

 • absolvent Policejní akademie ČR v Praze
 • absolvent Filozofické fakulty UP v Olomouci - obor psychologie
 • přes 15 let sloužil v přímém výkonu u Policie ČR
 • dvakrát se účastnil zahraniční policejní mise
 • v současnosti pracuje jako policejní psycholog
 • absolvoval výcvik v krizové intervenci
 • externě působí v rámci sk. krizové intervence PP Policie ČR
 • držitel osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí (akreditace MŠMT)
 • opakovaně působí jako zdravotník na táborech a dalších skautských akcích
 • zájmy: bojová umění, zážitkové vzdělávání, psychologie výslechu, bojový stres

MUDr. Barbora Petrová

 • absolventka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy - obor všeobecné lékařství
 • absolvenka Kurzu krizové intervence
 • účastnice IX. konference Akutně.cz
 • účastnice konference "Výuka první pomoci zážitkem"
 • dříve lokální koordnátor a lektor v rámci IFMSA
 • koordinátor pražského týmu Avon
 • opakovaně působí jako hlavní zdravotník na dětských táborech
 • zájmy: vysokohorská turistika - ferraty, hra na housle, Pole Fitness, Aerial hoop

Bc. Filip Štrach, DiS.

 • absolvent VOŠ Prevence kriminality a krizového řízení
 • absolvent VŠRR v Praze - obor management a regionální rozvoj
 • držitel osvědčení Lektor vzdělávání dospělých (akreditace MŠMT)
 • držitel osvědčení Školitel první pomoci (akreditace MŠMT)
 • přes 5 let sloužil jako záchranář-psovod u MP Praha a USAR týmu ČR
 • opakovaně absolvent lavinových kurzů Horské služby ČR a cvičení USAR týmu ČR
 • opakovaně účastník instruktážně metodických zaměstnání HZS ČR
 • jako člen Vodní záchranné služby Praha slouží na VN Slapy
 • absolvent kurzu TANR u ZZS hl. m. Prahy
 • zájmy: Musado MCS, dobré jídlo a pití :-)

Instruktoři

Bc. Linda Burdová

 • absolventka ČZU v Praze - obor Ekonomika a management
 • v současnosti poradce a lektor v oblasti BOZP pro firmy a organizace
 • v současnosti instruktorka teambuildingových akcí a vzdělávacích akcí pro dospělé
 • držitelka osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí (akreditace MŠMT)
 • držitelka osvědčení Instruktor lyžování (akreditace MŠMT)
 • složena státní zkouška "Odborně způsobilé osoby v prevenci rizika" u VÚBP
 • dříve instruktorka mimoškolních aktivit pro děti, delegátka cestovní kanceláře
 • zájmy: cestování, fotografování

Darina Havlíková

 • studentka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
 • dříve aktivní členka sboru dobrovolných hasičů
 • dříve aktivní členka Záchranné brigády kynologů Zlínského kraje
 • osobní trenérka fitness
 • figurantka na cvičeních pro Policii ČR
 • zájmy: fitness, sportovní masáže a rehabilitace, cestování

MUDr. Tereza Krsová

 • absolventka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy - obor všeobecné lékařství
 • školitelka první pomoci na ZŠ a SŠ v rámci IFMSA a po dobu 1 roku koordinátorka 1. LF UK
 • absolventka stáží na Zdravotnické záchranné službě ASČR
 • absolventka stáží na oddělení Emergency ÚVN
 • držitelka osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí (akreditace MŠMT)
 • dříve působila jako zdravotnický dozor v O2 Areně
 • zájmy: sport, medicína, divadlo, literatura

Bc. Michal Motyčka, DiS.

 • absolvent VOŠz a VŠ - obor zdravotnický záchranář (DiS. a Bc.)
 • v současnosti pracuje jako "zdravotnický záchranář" u Zdravotnické záchr. služby hl.m. Prahy
 • absolvent Trauma kurzu v Ústřední vojenské nemocnici v Praze
 • držitel certifkátů: MIRA, FPOS, ALS Provider
 • absolvent dalších kurzů v oblasti UM a PP v bojových podmínkách
 • člen organizačního týmu soutěžního cvičení MEDCUP

MUDr. Jan Páleník

 • absolvent 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • v současnosti působí jako lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF v ÚVN v Praze
 • absolvent stáže na interním oddělení univerzitní nemocnice Ulm
 • absolvent stáže na chirurgickem oddeleni clinical hospital Dubrava in Zagreb
 • absolvent několika kurzů první pomoci a první pomoci v bojových podmínkách (TCCC)
 • účastník a člen vítězného týmu soutěžního cvičení MEDCUP 2018
 • zájmy: první pomoc v bojových podmínkách, cestování

Nela Rezbáriková

 • studentka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy - obor všeobecné lékařství
 • lektorka volitelného předmětu Urgentní medicína na ulici v simulacích - BLS na 1. LF UK
 • jako demonstrátorka se podílí na výuce anatomické pitvy na 1. LF UK
 • hlavní školitelka v neziskové organizaci Loono
 • opakovaně vedoucí oddílu na letním dětském táboře Velká Bukovina

Jakub Richtr

 • v současnosti studuje na VOŠ zdravotnické MEDEA - obor zdravotnický záchranář
 • držitel osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí (akreditovaný kurz MŠMT)
 • držitel osvědčení Člen (instruktor) první pomoci (akreditovaný kurz MŠMT)
 • držitel osvědčení Školitel první pomoci - Vodní záchranná služba ČČK z. s.
 • držitel osvědčení Vodní záchranář II/Mistr plavčí - Vodní záchranná služba ČČK z. s.
 • držitel osvědčení Pilot záchranářského člunu
 • v současnosti působí jako předseda Vodní záchranné služby ČČK Příbram p. s.
 • absolvent kurzu Kurzu urgentní sonografie
 • v rámci studia odborná praxe na záchranné službě a urgentním příjmu
 • člen Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky
 • člen České resusicitační rady
 • člen České společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti J. E. Purkyně
 • pravidelný účastník konference urgentní medicíny Pelhřimovský podvečer
 • pravidelný účastník konference urgentní medicíny Středoevropský kongres urgentní medicíny
 • potápěč OWD/ve výcviku AOWD s cílem na RESCUE DIVER
 • člen a strojník u jednotky Sboru dobrovolných hasičů
 • pilot/instruktor ultralehkých letadel - provoz letecké školy
 • vede kurzy pro získání VMP - provoz lodní školy
 • pověřená osoba Státní plavební správy k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla
 • zájmy: létání, vodní záchrana, potápění

Jan Šonka

 • držitel osvědčení Školitel první pomoci (akreditace MŠMT)
 • dříve vedl hodiny první pomoci na Gymnásiu Evolution v Praze
 • v současnosti studuje obor Andragogika a poradenství v odborném vzdělávání
 • absolvent stáží u Horské služby Krkonoše
 • držitel osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí (akreditace MŠMT)
 • opakovaně působí jako zdravotník na sportovních akcích
 • v současnosti provozní ředitel hotelu a ski baru v Horní Malé Úpě
 • v současnosti činovník a rozhodčí v České golfové federaci
 • zájmy: golf, lyžování, záchranářská činnost, divadlo

Václav Vízner, DiS.

 • absolvent VOŠ zdravotnické MEDEA - obor zdravotnický záchranář (DiS.)
 • v současnosti pracuje jako záchranář u Zdravotnické záchr. služby hl.m. Prahy
 • absolvent kurzu "Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných"
 • absolvent kurzu "Řidič rychlé zdravotnické pomoci"
 • přes 5 let působil jako zdravotnický záchranář ve Zdravotnickém ústavu speciálních služeb MV ČR
 • dříve působil jako řidič LSPP na Letecké základně Praha Kbely
 • zájmy: plavání, kolo a běh, motorka, cestování